Asia Pacific Group

APG là một tổ chức tụ hội các chuyên gia xuất sắc trong quản trị doanh nghiệp, chuyên cung cấp các giải pháp vận hành xuất sắc, bắt đầu từ cấu trúc và tái cấu trúc tổ chức, quản lý chất lượng theo các chuẩn ISO, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hợp tác thương mại quốc tế

01 Về APG

Xây dựng và duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành của bạn với một đối tác Tư vấn và chứng nhận đáng tin cậy

APG là một tổ chức tụ hội các chuyên gia xuất sắc trong quản trị doanh nghiệp, chuyên cung cấp các giải pháp vận hành xuất sắc, bắt đầu từ cấu trúc và tái cấu trúc tổ chức, quản lý chất lượng theo các chuẩn ISO, đào tạo nguồn nhân lực và kết nối hợp tác thương mại quốc tế

APG bao gồm các công ty con :

  • QMS Việt Nam – công ty thành viên của Tập đoàn APG cung cấp dịch vụ về Đánh giá và Chứng nhận hệ thống quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế.
  • Viện nghiên cứu đào tạo quản lý ILT – chuyên nghiên cứu và xây dựng nên các chương trình đào tạo và phát triển năng lực kinh doanh theo tiêu chuẩn Quốc tế ngay tại Việt Nam
  • VTCI chuyên cung cấp các giải pháp quản lý cho doanh nghiệp bao gồm Tư vấn tuyển dụng, Tư vấn du học, Tư vấn hệ thống quản lý, đào tạo nhân sự toàn diện cho các doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.

02 Dịch Vụ Cung Cấp

Đạt được chứng nhận ISO để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của bạn

APG hỗ trợ đánh giá và chứng nhận theo các tiêu chuẩn quản lý chất lượng ISO 9001:2015 để xây dựng hệ thống doanh nghiệp uy tín và phát triển doanh nghiệp tốt nhất trong tương lai.

Chúng tôi không chỉ xem xét “sự phù hợp” theo từng hoạt động cụ thể mà còn đánh giá dưới một “góc nhìn hệ thống” nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động theo đặc thù riêng của mỗi doanh nghiệp.

Đồng hành cùng hơn 500 doanh nghiệp trong công tác xây dựng Hệ thống quản lý dựa theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết hợp hài hòa giữa lý luận và thực tế, giữa lắng nghe và thấu hiểu nhằm mang đến những tư duy mới, giá trị mới cho doanh nghiệp của bạn.

03 Các chuyên gia

Tiến Sĩ Hà Tuấn Anh

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/ Chủ tịch /

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Phương

Phạm Minh Phương

/ Phó giám đốc /

Phó giám đốc - Phạm Minh Phương

Hạnh

Phan Thị Hồng Hanh

Khu vực Miền Nam

Khu vực Miền Nam

Nguyễn Cao Nguyên

KV Nam Trung Bộ

KV Nam Trung Bộ

Huỳnh My

Huỳnh Thị Nga My

KV Miền Trung

Khu vực Miền Trung

Đặng Quang Huy

Khu vực Miền Bắc

Khu vực Miền Bắc

Tiến Sĩ Hà Tuấn Anh

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh

/Chủ Tịch/

Tiến sĩ : Hà Tuấn Anh - Chủ tịch

Phạm Minh Phương

/Phó Giám Đốc /

Jenny Ha

Giám đốc điều hành
Hoàng

Trần Minh Hoàng

/Chuyên gia /

Trần Minh Hoàng - Chuyên gia

Lê Anh Dũng

/ Chuyên Gia /

Lê Anh Dũng - Chuyên gia

Cao Anh Hải

/ Chuyên Gia /

Cao Anh Hải - Chuyên gia

Nguyễn Lê Bích Trang

/ Chuyên Gia /

Nguyễn Lê Bích Trang- Chuyên gia

Huỳnh Thị Nga My

/ Chuyên Gia /

Huỳnh Thị Nga My - Chuyên gia

Nguyễn Cao Nguyên

/ Chuyên Gia /

Nguyễn Cao Nguyên - Chuyên gia

Đặng Quang Huy

/ Trưởng VP Hà Nội /

Đặng Quang Huy - Trưởng VP Hà Nội

Nguyễn Hoàng Tân

/ Chuyên Gia /

Nguyễn Hoàng Tân - Chuyên gia

Phạm Minh Quang

/ Chuyên Gia /

Phạm Minh Quang - Chuyên gia

Năng Lực

APG

Kinh nghiệm Tư vấn

300 +
Doanh nghiệp Việt

Tổ chức

500 +
Khóa học in-house

Phát triển

200 +
Nhà lãnh đạo

Đào tạo

500 +
Quản lí cấp trung

Các đối tác của chúng tôi